070 – 308 46 56info@olsthoornmakelaars.nl

Disclaimer

Home / Disclaimer

Disclaimer voor formulieren.olsthoornmakelaars.nl

Olsthoorn Makelaars B.V. (Kamer van Koophandel: 27285502), hierna te noemen Olsthoorn Makelaars, verleent u hierbij toegang tot formulieren.olsthoornmakelaars.nl (“de Website”) publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

 

Olsthoorn Makelaars behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als hulpmiddel en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

 

Beperkte aansprakelijkheid

Olsthoorn Makelaars spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website gestelde vragen zijn zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze vragen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Olsthoorn Makelaars.

 

De Website is onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Olsthoorn Makelaars nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Olsthoorn Makelaars. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Olsthoorn Makelaars, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een online link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.