070 – 308 46 56info@olsthoornmakelaars.nl

Olsthoorn Makelaars vragenlijst

Deze vragenlijst is bedoeld om u te helpen bij het verzamelen van alle informatie over de woning. Vul de vragenlijst volledig en naar waarheid in.

De vragenlijst is verdeeld in negen stappen, gedurende deze stappen komen alle zaken aanbod aan bod welke relevant zijn voor de verkoop van uw woning. Wanneer u (nog) geen antwoord heeft op alle vragen kunt u de reeds beantwoorde vragen opslaan. U ontvangt dan een e-mail op het door u opgegeven e-mail adres, waarmee u via een link op een later moment verder kunt gaan met het invullen van de vragenlijst. Let wel! Wanneer u de vragenlijst geheel heeft ingevuld en verstuurd kan alleen Olsthoorn Makelaars een wijziging doorvoeren indien noodzakelijk.

Deze vragenlijst is gemaakt omdat u als verkoper verplicht bent om uitvoerig informatie te verstrekken over uw woning, ook als die informatie minder gunstig lijkt voor de verkoop. De informatielijst beoogt niets anders dan vorm, inhoud en structuur te geven aan de mededelingsplicht van u als verkoper. De mededelingsplicht strekt echter niet verder dan dat u als verkoper ten tijden van het sluiten van de overeenkomst aan de koper meedeelt wat u bekend is omtrent de woning.

 Als gebreken e.d. tijdig gemeld worden, kan uw NVM Makelaar (Olsthoorn Makelaars) ervoor zorgen dat hierover goede afspraken gemaakt worden met de koper. U kunt bijvoorbeeld afspreken dat bepaalde gebreken geheel voor risico en rekening van koper komen. Als het gebrek niet ter sprake komt loopt u het risico dat de koper u daar achteraf alsnog aansprakelijk voor stelt.

Mocht u vragen of onduidelijkheden hebben tijdens het invullen van de vragenlijst, het team van Olsthoorn Makelaars staat voor u klaar om u te helpen!